ביטוח

פוליסת חיים ובריאות

חלק גדול מהאוכלוסייה רוכש פוליסות מחברות הביטוח השונות, על מנת לבטח את עצמו מפני "יום שחור".
יש לזכור כי חברת הביטוח הינה גוף כלכלי אשר תעשה כל שביכולתה על מנת שלא לשלם את הפוליסה בסופו של דבר, או לחילופין, לשלם רק חלק מהפוליסה.
השיטות הנהוגות בדרך כלל בחברות הביטוח לדחיית כיסוי ביטוחי הינן טענות של אי גילוי עבר רפואי בשאלון הרפואי בטרם קבלה לביטוח, מצב שהיה קיים עוד טרם הכניסה לביטוח, קביעת נכות נמוכה באופן לא ריאלי לפגיעה ממנה סובל המבוטח ואי עמידה של המבוטח בתנאי הפוליסה.
יש לציין כי בשונה מחוקים אחרים, תקופת ההתיישנות של פוליסות אינה 7 שנים אלא 3 שנים.
כיום פוליסות החיים והבריאות די התערבבו כך שכיסויים ביטוחיים שהיה נהוג שיהיו תחת פוליסות חיים יהיו גם תחת פוליסות בריאות ולהפך.

הכיסויים הביטוחיים העיקריים שקיימים כיום בשוק הינם:
נכות מתאונה
תאונות אישיות
אבדן כושר עבודה
סיעוד
משכנתא
מחלות קשות
שברים
כיסויים שאינם בסל התרופות
נסיעות לחו"ל
ביטוח חיים
ביטוח דירה
טיפולי שיניים
ניתוחים

פוליסת ביטוח תלמידים

כל תלמיד כיום במדינת ישראל החוסה תחת חוק חינוך חובה הינו בעל פוליסת ביטוח תלמידים אשר מכסה תאונות אישיות אף אם התאונה קרתה בחופש. יש לציין כי הפיצוי על פי הפוליסה אינו מתקזז כאשר נגרמה לתלמיד פגיעה שבגינה יש לתבוע גוף אחר. לדוגמה במידה והתלמיד נפל בשטח ציבורי ויש לתבוע את העירייה, פרט לתביעה מול העירייה ניתן להגיש תביעה על פי פוליסת ביטוח תלמידים לחברה המבטחת (כפל פיצוי).

חשוב לציין שלמרות שאין הדבר מובן לרבים, אין מדובר בתביעה על פי פקודת הנזיקין אלא בתביעה על פי חוק חוזה ביטוח ועל כן יש לפנות לעו"ד המכיר את שני החוקים.
כמי שייצג בעבר חברות ביטוח והחוק מוכר לו, משרדנו יוכל להשיג עבור התובע את הפיצוי המקסימאלי.

לייעוץ ומידע נוסף מלאו את הטופס